Αρχείο Feedback

1 2 3 4 6
Θέμα Τελευταία σημείωση
από Cerise
πριν από 234 μέρες
από Cerise
πριν από 94 μέρες
από Cerise
πριν από 94 μέρες
από Cerise
πριν από 94 μέρες
από Cerise
πριν από 94 μέρες
από Cerise
πριν από 194 μέρες
από Cerise
πριν από 234 μέρες
από threea
πριν από 318 μέρες
από Zeroth
πριν από 369 μέρες
από Xrusaki
πριν από 472 μέρες
από Xrusaki
πριν από 472 μέρες
από Cerise
πριν από 482 μέρες
από Cerise
πριν από 482 μέρες
από Xrusaki
πριν από 530 μέρες
από Cerise
πριν από 530 μέρες
από Cerise
πριν από 530 μέρες
από Cerise
πριν από 530 μέρες
από Cerise
πριν από 530 μέρες
από Cerise
πριν από 530 μέρες
από Cerise
πριν από 530 μέρες
από LemuR
πριν από 607 μέρες
από threea
πριν από 624 μέρες
από xSPARTACUSx
πριν από 638 μέρες
από Udrino
πριν από 640 μέρες
από dimitrispaok2
πριν από 642 μέρες
από xWERENT2x
πριν από 649 μέρες
από threea
πριν από 650 μέρες
από LordRaviel
πριν από 654 μέρες
από toxotaraskilledu
πριν από 656 μέρες
από Morxadu
πριν από 676 μέρες
1 2 3 4 6
Σύνδεση Έχεις εγγραφεί ήδη;
Εγγραφή Δεν έχεις λογαριασμό;

Με την σύνδεσή μου αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

Εγγράψου απλά και δωρεάν.

Πρέπει απλά να εισάγεις τη διεύθυνση email σου και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως!

Θα στείλουμε τον προσωρινό σου κωδικό στην διεύθυνση που δήλωσες.


Στο παιχνίδι ισχύουν οι ΓΟΣ και η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας.