Ικανότητες

Οι τιμές του χαρακτήρα φαίνονται στο παράθυρο χαρακτήρα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Μόνο τα επιπλέον χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά του χαρακτήρα στη μάχη. Τα βασικά χαρακτηριστικά έχουν επίδραση στα επιπλέον χαρακτηριστικά.

 • Δύναμη: Φυσική ζημιά

 • Επιδεξιότητα: Ζημιά μάχης εξ αποστάσεως, πιθανότητα αποφυγής επίθεσης

 • Αντοχή: Πόντοι ζωής και αναπλήρωσή τους

 • Νοημοσύνη: Ζημιά μαγείας

 • Σοφία: Πιθανότητα ευστοχίας μαγείας, αποφυγή μαγείας

 • Θέληση: Μάνα κι αναγέννησή του

Με μαγικά αντικείμενα μπορείς να αυξήσεις αυτές τις αξίες.

Επιπλέον χαρακτηριστικά

Τα επιπλέον χαρακτηριστικά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: φυσικά και μαγικά. Για κλάσεις που προκαλούν φυσική ζημιά, τα φυσικά χαρακτηριστικά είναι πιο ενδιαφέροντα, ενώ οι κλάσεις με επίκεντρο τη μαγεία πρέπει να συγνετρωθούν στα χαρακτηριστικά μαγείας.

Φυσικά χαρακτηριστικά

 • Ζημιά: Καθορίζει το μέγεθος της ζημιάς εξ επαφής.

 • Πανοπλία: Καθορίζει πόση φυσική ζημιά μπορείς να αποκρούσεις.

 • Ζημιά εξ αποστάσεως: Δείχνει πόση ζημιά μπορείς να προκαλέσεις με τα όπλα αποστάσεώς σου.

 • Πιθανότητα ευστοχίας: Επηρεάζει την πιθανότητα επιτυχίας σε επιθέσεις σώμα με σώμα.

 • Αποφυγή: Αυξάνει την πιθανότητα αποφυγής φυσικών επιθέσεων.

 • Κρίσιμα χτυπήματα: Βελτιώνει την πιθανότητα κρίσιμου χτυπήματος.

Μαγικά χαρακτηριστικά

 • Ζημιά: Καθορίζει το μέγεθος της μαγικής ζημιάς.

 • Πανοπλία: Καθορίζει πόση μαγική ζημιά μπορείς να αποκρούσεις.

 • Συγκέντρωση: Δείχνει πόσο καλά μπορούν οι αντίπαλοί σου να διακόψουν ένα ξόρκι.

 • Πιθανότητα ευστοχίας: Επηρεάζει την πιθανότητα ευστοχίας μαγικών επιθέσεων.

 • Αντίσταση: Αυξάνει την αντίστασή σου στη μαγεία.

 • Κρίσιμο χτύπημα: Βελτιώνει την πιθανότητα κρίσιμου μαγικού χτυπήματος.

Με μαγικά αντικείμενα μπορείς να αυξήσεις αυτές τις αξίες.

Σύνδεση Έχεις εγγραφεί ήδη;
Εγγραφή Δεν έχεις λογαριασμό;

Με την σύνδεσή μου αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

Εγγράψου απλά και δωρεάν.

Πρέπει απλά να εισάγεις τη διεύθυνση email σου και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως!

Θα στείλουμε τον προσωρινό σου κωδικό στην διεύθυνση που δήλωσες.


Στο παιχνίδι ισχύουν οι ΓΟΣ και η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας.