Νέα

Maintenance

Εργασίες συντήρησης 12/11/18

Maintenance will be conducted on Wednesday, 12.12.2018 at 10:00am (CET).

- Activation of christmas event

- Moon Crystals will be cheaper and sold individually

- Changes on RPS game (Rock-Paper-Scissors):

 • Small Crystal
 • Before Update
 • Stage 1: 2 Silver
 • Stage 2: 4 Silver
 • Stage 3: 8 Silver
 • Stage 4: 16 Silver
 • Stage 5: 32 Silver
 • Stage 6: 1 x Spark of Life
 • Stage 7: 2 x Spark of Life
 • After Update
 • Stage 1: 3 Silver
 • Stage 2: 6 Silver
 • Stage 3: 12 Silver
 • Stage 4: 24 Silver
 • Stage 5: 48 Silver
 • Stage 6: 96 Silver
 • Stage 7: 48 Silver + 1 x Spark of Life
 • Normal Crystal
 • Before Update
 • Stage 1: 20 Silver
 • Stage 2: 40 Silver
 • Stage 3: 1 x Spark of Life
 • Stage 4: 2 x Spark of Life
 • Stage 5: 4 x Spark of Life
 • Stage 6: 2 x Premium Life Ampole + 2 x Spark of Life
 • Stage 7: 2 x Serendipity Potion (100%)
 • After Update
 • Stage 1: 30 Silver
 • Stage 2: 60 Silver
 • Stage 3: 120 Silver
 • Stage 4: 240 Silver
 • Stage 5: 1 x Strong Spark of Life
 • Stage 6: 1 x Mighty Spark of Life
 • Stage 7: 2 x Mighty Spark of Life
 • Big Crystal
 • Before Update
 • Stage 1: 2 x Spark of Life
 • Stage 2: 4 x Spark of Life
 • Stage 3: 2 x Strong Spark of Life
 • Stage 4: 2 x Mighty Spark of Life
 • Stage 5: 4 x Mighty Spark of Life
 • Stage 6: 1 X Alchemist's Formula + 3 x Mighty Spark of Life
 • Stage 7: 1 X Survival Tincture + 3 x Mighty Spark of Life
 • After Update
 • Stage 1: 2 x Spark of Life
 • Stage 2: 1 x Strong Spark of Life + 1 x Spark of Life
 • Stage 3: 1 x Mighty Spark of Life + 2 x Spark of Life
 • Stage 4: 2 x Mighty Spark of Life + 1 x Strong Spark of Life
 • Stage 5: 5 x Mighty Spark of Life
 • Stage 6: 1 x Survival Tincture
 • Stage 7: 1000 Silver + 2 x Survival Tincture
 • Moon Crystal
 • Before Update
 • Stage 1: 1x Life Ampoule + 1x Mana Ampoule
 • Stage 2: 1x Medium Survival Tintucture + 2x Miracle Powder
 • Stage 3: 1 x Hunting Fortune + 4 x Serendipity Potion (200%)
 • Stage 4: 4 x Greater Survival Tincture + Asmodetto Rune
 • Stage 5: 4 x Serendipity Potion (300%) + Deputy Demonic Arbiter Rune
 • Stage 6: 1 x Epic Letter of Reinforcement + Ocean Kitsune
 • Stage 7: 1 x Legendary Letter of Reinforcement
 • After Update
 • Stage 1: 1 x Serendipity Potion (100%)
 • Stage 2: 1 x Survival Tincture + 1 x Serendipity Potion (200%)
 • Stage 3: 2 x Medium Experience Blessing
 • Stage 4: 2 x Book of Craftsmanship + 2 x Book of Inspiration
 • Stage 5: 1 x Greater Survival Tincture + 3x Large Experience Blessing
 • Stage 6: 1 x Epic Letter of Reinforcement + 2 x Greater Survival Tincture
 • Stage 7: 1 x Legendary Letter of Reinforcement + 4 x Serendipity Potion (300%)Your 4Story-Team

Σύνδεση Έχεις εγγραφεί ήδη;
Εγγραφή Δεν έχεις λογαριασμό;

Με την σύνδεσή μου αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

Εγγράψου απλά και δωρεάν.

Πρέπει απλά να εισάγεις τη διεύθυνση email σου και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως!

Θα στείλουμε τον προσωρινό σου κωδικό στην διεύθυνση που δήλωσες.


Στο παιχνίδι ισχύουν οι ΓΟΣ και η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας.